Στην πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, του Ο.Λ.Π., ανέβηκε πριν λίγο, το RIGEL VII, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών του Ο.Λ.Π., το πλοίο της VENTOURIS FERRIES θα παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι τις 13/10, συνεχίζοντας αμέσως μετά τις εργασίες μετασκευής του.