Στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας μεθόρμισε πριν από λίγο, με την βοήθεια ρυμουλκών, το OLYMPUS (ex.ΕΛΛΗ Τ.), προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες επισκευής που πραγματοποιούνται σε αυτό.

Να θυμίσουμε, οτι ακόμα παραμένει άγνωστη η γραμμή που προτίθεται να δρομολογηθεί το πλοίο.