Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Τα ανταποδοτικά τέλη πλοίων για την ενίσχυση ασφάλειας στα λιμάνια

Καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ και θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2018.

Τα ανταποδοτικά τέλη είναι υπέρ των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και εισπράττονται εφόσον οι λιμενικές εγκαταστάσεις, διαθέτουν (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και (β) το απαιτούμενο από το ανωτέρω εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι:

1. Ως επιβατηγό (Ε/Γ) πλοίο ορίζεται πάσης φύσεως πλοίο το οποίο μεταφέρει πάνω από 12 επιβάτες.

2. Ως φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο ορίζεται κάθε μη επιβατικό (Ε/Γ) πλοίο.

3. Ως επιβάτης ορίζεται κάθε άτομο εκτός από:

3.1. τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα άτομα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγου πλοίου,

3.2. τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους,

3.3. το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που μετακινούνται με φύλλο πορείας για υπηρεσιακούς λόγους.

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Τα τέλη Φ/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ISPS καθορίζονται παγίως στο ποσό των 150€ για εξυπηρέτηση εντός των ορίων της λιμενικής εγκατάστασης (Χερσαίων και Θαλάσσιων) έως 48 ώρες, μετά το πέρας των οποίων το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 100€ για κάθε επιπλέον 24 ώρες εξυπηρέτησης.

Β. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εμπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 καθώς και των Ε/Γ πλοίων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/ και του Κώδικα ISPS και εκτελούν διεθνείς δρομολογιακούς πλόες, καθορίζονται σε 0,50€ ανά επιβιβαζόμενο από τη λιμενική τους εγκατάσταση επιβάτη.

Γ. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/ και του Κώδικα ISPS και εκτελούν διεθνείς
περιηγητικούς πλόες, καθορίζονται σε 1€ ανά επιβάτη.

Υπόχρεοι για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων της απόφασης αυτής, τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο είναι ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου.

Τα ανταποδοτικά τέλη εισπράττονται και αποδίδονται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια ή ναύλα, στο λογαριασμό του δικαιούχου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.

tourismtoday.gr

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,695ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
661ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα