Το δίκτυο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» εξυπηρετεί τις ανάγκες στο τομέα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (σύστημα Global Maritime Distress System Services- GDMSS) για τη λήψη και μετάδοση σημάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας.

  • Λήψη και εκπομπή σημάτων κινδύνου SOS
  • Μετάδοση μετεωρολογικών δελτίων/χαρτών και αναγγελιών θυελλωδών ανέμων (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)
  • Μεταβίβαση σημάτων ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας προς τους Ναυτιλλόμενους (Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού-Υπηρεσία NAVTEX)
  • Μεταβίβαση δελτίου ενημέρωσης Ναυτιλλομένων (γραφείο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας)
  • Παροχή ιατρικών οδηγιών (MEDICO), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.